Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

JEEP II: Utredning og evaluering av reaktorens nytteverdi

Formålet med denne utredningen og evalueringen er å utarbeide en oversikt over forskning med tilknytning til JEEP II og vurdere JEEP IIs betydning for forsknings-, kunnskaps- og næringsutvikling. Aktiviteten ved JEEP II ble avviklet i mars 2019. Basert på oppdragsgivers behov for kunnskap om JEEP II er følgende hovedproblemstilling formulert: Hva har vært den forsknings-, kunnskaps- og næringsmessige betydningen av JEEP II i norsk og internasjonal sammenheng?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-08-06 00:03:27.259463
MODIFIED 2020-08-06 00:03:27.979801
CREATED 2020-08-06 00:03:27.259463
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)