Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Jeg Kan : teater som metode

Dette er en videreføring av prosjektet "Jeg Tør" som ble avsluttet i 2009, men med de samme aktørene. Prosjektet hadde som mål tilbakeføring til arbeidslivet i vid forstand ved bruk av teater som metode. Aktørene er unge mennesker som har falt ut av skole og/eller arbeidslivet eller mangler arbeidslivsfaring pga psykiske og/eller sammensatte vansker. Prosjektet har hatt som mål å gjøre aktørene i stand til å utføre yrkesrettet arbeid, og/eller utdanning. Delmål har vært personlig vekst, opplevelse av mestring, styrke og utvikle selvbildet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 79.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:29:37.189702
MODIFIED 2017-09-25 16:00:19.467081+00:00
CREATED 2012-08-08 09:29:37.189702
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)