Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Jeg tør : inkluderende teater for unge mennesker med psykiske problemer : en brukerorientert evalueringsstudie av deltakernes erfaringer 2008-2009

Rapporten er en brukerorientert evalueringsstudie av deltakernes erfaringer med å delta i prosjektet "Jeg tør"- inkluderende teater for unge mennesker med psykiske problemer. Den viktigste målsettingen var at deltakerne, i prosjektet kalt aktører, skulle oppleve personlig vekst, mestring og et større handlingsrom gjennom å delta i utvikling av og oppsetting av et teaterstykke. Målgruppen var unge mennesker som hadde falt ut av arbeidslivet eller manglet arbeidslivserfaring på grunn av psykiske problemer. 14 aktører ble inkludert i prosjektet etter intervju med prosjektleder. Deres deltakelse var å forstå som arbeidstrening og var et fullt uketilbud organisert som heldagsskole med ulike fag på timeplanen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 361.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:07.927746
MODIFIED 2015-11-12 15:00:23.479154+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:07.927746
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)