Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Joint Evaluation of Nepal's Education for All 2004-2009 Sector Programme

Rapporten tilhører rapportseriene Evaluation Report.

Flere går på skole i Nepal, men kvaliteten i undervisningen er ujevn. Det har vært en betydelig framgang når det gjelder dekning og deltakelse fra jenter og minoritetsgrupper i grunnskolen i Nepal under det giverstøttede utdanningsprogrammet i Nepal fra 2004 til 2009. Men når det gjelder skolens kvalitet er resultatene noe skuffende. Det er hovedkonklusjonen i en evaluering gjort av et britisk og et nepalsk firma for Evalueringsavdelingen i Norad på vegne av nepalske myndigheter og en rekke givere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)
  2. 5314_evaluering_executive_tilweb.pdf (pdf, 249.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:22.983172
MODIFIED 2016-11-14 17:00:33.327402+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:22.983172
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)