Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Joint Evaluation of the Trust Fund for Environmentally and Socially Sustainable Development (TFESSD) : case studies in Ethiopia, Indonesia and Zambia

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Evalueringen av verdensbankfondet for miljøvennlig og sosialt bærekraftig utvikling (Trust Fund for Environmentally and Socially Sustainable Development - TFESSD), der Norge har bidratt med 78. 5 millioner dollar siden fondet ble etablert i 1999, er gjennomført av Cowi AS, Danmark. Fondet har som mål å bidra til å styrke integrering av miljø og sosialt bærekraftig utvikling på tvers av sektorer i Verdensbankens eget arbeid. Mange av fondets prosjekter er av analytisk art. Det er en uttalt begrunnelse for denne formen for finansiering at en kan påvirke en global organisasjons totale politikk på et område, og at virkningen av de norske pengene dermed kan bli langt større enn om en fra norsk side bruker dem direkte til formålet, for eksempel gjennom bilateral støtte. Det er denne påvirkningen evalueringen har vurdert.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 853.1KB)
  2. Apeend.2-10.pdf (pdf, 1.0MB)
  3. Ethiopia country report.pdf (pdf, 513.7KB)
  4. Indonesia country report.pdf (pdf, 604.7KB)
  5. Summary.pdf (pdf, 300.1KB)
  6. Zambia country report.pdf (pdf, 592.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:46.634511
MODIFIED 2013-02-14 18:11:07.794149
CREATED 2010-12-15 04:41:46.634511
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)