Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Joint Masters Programmes - Joint Evaluations : a Nordic Challenge

On the initiative of The Nordic Council of Ministers a project group has completed a report on the challenges concerning joint evaluation of joint degrees. The report investigates in and outlines different approaches to transnational and joint evaluation of joint Nordic master degrees

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 347.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:12.820891
MODIFIED 2013-02-14 18:13:03.268936
CREATED 2011-05-10 10:08:12.820891
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)