Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Joint Review of Swedish/Norwegian Support to the Southern African Power Pool and the Eastern African Power Pool

Rapporten tilhører rapportseriene Norad Collected Reviews.

Rapporten dokumenterer en sluttgjennomgang av støtte til etablering av regional krafthandel i Afrika.

Gjennom to parallelle programmer og i flere faser har Norge støttet etableringen av Southern African Power Pool (SAPP) og East African Power Pool (EAPP).

Programmene har fokusert både på etablering av regionale institusjoner og infrastruktur for krafthandel. De norske ambassadene i Maputo og Addis Abeba har forvaltet de respektive programmene med vesentlige finansielle bidrag fra Sida, og den felles gjennomgangen ble utført av KPMG og Norconsult på oppdrag fra Norad.

Rapporten konkluderer med at begge programmene er relevante og at støtten til SAPP har hatt høy måloppnåelse, mens støtten til EAPP har hatt gjennomgående svakere resultater.

Rapporten diskuterer grunnforutsetninger og metodiske utfordringer for støtte til krafthandel basert på en sammenlikning av erfaringene fra de to regionene, og kommer med flere konkrete anbefalinger til de ulike involverte aktørene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-09-27 00:00:58.570580
MODIFIED 2019-09-27 00:00:59.540174
CREATED 2019-09-27 00:00:58.570580
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)