Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Jordnært om space : evaluering av Romklyngen SIREN

SIREN er et prosjekt i Arenaprogrammet som ble startet opp i 2005. Ved avslutningen av prosjektets tredje år er det gjennomført en ekstern evaluering. Evalueringen er foretatt på grunnlag av en dokumentgjennomgang, intervjuer med sentrale aktører og en spørreundersøkelse til medlemsaktørene. Resultatene er drøftet i forhold til prosjektets egne mål samt anerkjente suksesskriterier for klyngeutvikling.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 587.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-15 23:00:26.248732
MODIFIED 2015-10-16 08:20:22.501119+00:00
CREATED 2015-01-15 23:00:26.248732
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)