Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Juridisk utredning til UDI : samtykke som rettslig grunnlag for utlendingsforvaltningens adgang til å registrere og behandle personopplysninger

Studien kartlegger omfanget av samtykke som behandlingsgrunnlag i UDI, vurderer om gjeldende samtykke er et gyldig og tilstrekkelig behandlingsgrunnlag for de aktuelle behandlingene som foretas, vurderer rekkevidden på gjeldende samtykker - hvilke behandlinger kan foretas som følge av disse, vurderer om et samtykke overfor UDI tilfredsstiller kravene til et uttrykkelig, frivillig og informert samtykke, vurderer om forslaget til ny EU-forordning på personvern får konsekvenser for eller innebærer vesentlige endringer for UDIs samtykkepraksis og vurderer om utlendingsforvaltningen må, og eventuelt på hvilken måte, utvikle det lovmessige behandlingsgrunnlaget fremfor eller i tillegg til bruk av samtykke.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:11:35.568024
MODIFIED 2017-01-19 12:11:35.577994
CREATED 2017-01-19 12:11:35.568024
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)