Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kalking av sure vassdrag, reetablering av oter, mink og vannspissmus : sluttrapport

Rapporten tilhører rapportseriene NINA rapport.

Formålet med prosjektet har vært å ovevåke effekter av vassdragskalking og reetablering av fiskebestander på utbredelse av oter (Lutra lutra), mink, (Mustela vison), og vannspissmus (Neomys fodiens). Sluttrapporten diskuterer også andre faktorer som kan ha medvirket til de store bestandsendringene for oter og mink forut for og i kalkingsperioden. Prosjektet har omfattet Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Informasjon om forekomst av oter, mink og vannspissus og nyere skuddpremiestatistikk for mink ble innhentet fra informanter i kommunene. Data fra feltregistrering og data om oterfallvilt er også innhentet fra to andre prosjekter i NINA. Publiserte historiske data om felling av oter er benyttet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 870.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:24.479387
MODIFIED 2016-08-12 06:06:28.133545+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:24.479387
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)