Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kalking i laksevassdrag : effektkontroll 2008: overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland

Rapporten tilhører rapportseriene NINA rapport.

Det har vært en positiv utvikling for elvemusling i Ogna etter at kalkingen kom i gang i vassdraget i 1991. Det var vellykket rekruttering og reetablering mellom Ualand og Hetland i løpet av 1990-tallet. Men senere har rekrutteringen avtatt igjen, og i 2008 ble det ikke funnet muslinger mindre enn 50 mm (8-9 år gamle individ) i vassdraget. Årsklassene som vokste opp i Ogna på 1990-tallet er imidlertid store og livskraftige, og gjør at om lag to tredjedeler av bestanden nå er yngre enn 20 år. "Nye" muslinger har vokst opp i alle områder der det tidligere bare var store og gamle muslinger. I tillegg er muslinger reetablert nedenfor utløpet av kraftstasjonen ved Hetland, og i 2008 ble det for første gang påvist "nye" muslinger ovenfor Øvrabøvatnet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 829.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:20.883011
MODIFIED 2016-08-12 06:06:16.903886+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:20.883011
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)