Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kan havørn begrense konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking?

Rapporten tilhører rapportseriene NINA rapport.

Oppdrett av blåskjell har i de senere år økt sterkt i omfang i Norge, men kunnskapen om de økologiske konsekvensene av virksomheten er meget begrenset. Et betydelig problem som har oppstått i denne forbindelse er predasjon fra fugl, og da særlig ærfugl. Dette har klare negative konsekvenser for lønnsomheten. Oppdrettsanleggene representerer også et kunstig habitat med mulige negative påvirkninger på fugl. Bedre kunnskap om mulige metoder som kan begrense ærfuglskadene i blåskjellanlegg er sterkt etterspurt av både næringa selv og forvaltningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 453.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:23.097683
MODIFIED 2016-08-12 06:06:23.255889+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:23.097683
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)