Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat? : en studie av lærlingformidling i 3 fylker

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Denne rapporten kartlegg korleis tre fylkeskommunar, Østfold, Rogaland og Nord-Trøndelag, arbeidar med å formidle søkjarar til læreplass. Kan ulik organisering forklare skilnad i resultat? Det er eit mål å auke talet på læreplassar. Målet med denne kartlegginga var dels å avdekke om det er nokre fasar i formidlings-prosessen som sviktar og dels å sjå om nokon har system som er særskilt bra. ser nærare på ulike moglege forklaringar til kvifor fylkene i ulik grad klarer å formidle læreplassar. Ein skilnad som rapporten peiker på, er at fagopplæringa i Rogaland har en sterkare posisjon enn i Østfold og Nord-Trøndelag. Dette gjeld både innad i fylkeskommunen, i næringslivet og kjem dessutan til syne gjennom den sentrale posisjonen til yrkesopplæringsnemnda i fylket.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-14 01:05:48.477019
MODIFIED 2018-01-01 09:00:30.794373+00:00
CREATED 2016-01-14 01:05:48.477019
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)