Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Karakterer i offentlige og private videregående skoler : en analyse av eksamens- og standpunktkarakter i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten viser at private videregående skoler har et større avvik mellom eksamens- og standpunktkarakterer enn offentlige skoler, men dette gjelder ikke for alle private skoler. De private allmenne skolene, dvs. skoler som tilbyr studieforberedende programmer og der flere av skolene ble godkjent på grunnlag av Friskoleloven før omlegging til ny privatskolelov i 2005, har et noe større avvik mellom standpunktkarakter og eksamenskarakter enn offentlige og andre private videregående skoler. Det er ikke observert systematiske forskjeller mellom offentlige og private skoler i hvordan rutiner og praksiser brukes i arbeidet med underveisvurdering og standpunktkarakter. Dette forklarer dermed ikke hvorfor noen skoler har større avvik mellom eksamens- og standpunktkarakter enn andre.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-09-20 12:04:32.702859
MODIFIED 2017-08-28 10:00:23.229187+00:00
CREATED 2014-09-20 12:04:32.702859
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)