Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Karriereveiledning i Nordland : evaluering av et forsøk

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten tar for seg evaluering av et forsøk med helhetlig og samordnet yrkes- og utdanningsveiledning i Nordland. Hensikten med prosjektet var å studere utviklingen av en ny og samordnet karriereveiledning i skjæringspunktet mellom utdannings- og arbeidsmarkedspolitikk. Forsøket knyttes til to prosjekter: "Helhetlig yrkes- og utdanningsveiledning" som støttes av Arbeids- og velferdsdirektoratet, og "Partnerskap for karriereveiledning" som er initiert av Utdanningsdirektoratet. Forsøket prøver ut ulike måter å organisere og samordne karriereveiledningen i fylket. Dette innebærer utvikling av partnerskap mellom de ulike aktørene som arbeider med karriereveiledning, og etablering av brukerrettede veiledningssentre og nettverk for å bedre veiledningstjenesten i fylket. Evalueringen tar utgangspunkt i hvordan prosjektene har gitt innspill til klargjøring og samordning av etatenes roller og oppgaver på feltet, hvordan forsøket har bidratt til et mer brukervennlig og helhetlig tilbud, og hvordan yrkes- og utdanningsveiledningen bidrar til å nå målene i arbeids- og utdanningspolitikken

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 604.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:39.735248
MODIFIED 2013-02-14 18:11:02.834771
CREATED 2010-12-15 04:41:39.735248
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)