Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging av forurensning i utvalgte småbåthavner i Norge

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

NGI har på oppdrag av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) gjennomført undersøkelse av småbåthavner i Norge for å utrede miljøfarlige utslipp som følge av drift. Det er undersøkt småbåthavner av ulike størrelser med ulike aktivitetsnivå vedrørende puss og vedlikehold med en god geografisk spredning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 42.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:28.495609
MODIFIED 2016-08-12 06:03:41.611400+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:28.495609
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)