Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging av hendelser og ulykker som medfører skade på barn i barnehage

Det er få barn som skader seg i norske barnehager, og de aller fleste skadene er så små at de ikke krever videre oppfølging. Dette viser en kartlegging av skader og ulykker i barnehager som Dronning Mauds Minne høgskolen har gjort for Utdanningsdirektoratet. gjennomsnitt skader hvert tiende barn seg i løpet av et år i norske barnehager. Av disse skadene er 98 prosent små skader som de voksne i barnehagen enkelt kan håndtere med trøst og omsorg eller med enkel førstehjelp. To prosent av skadene krever omfattende medisinsk oppfølging av lege eller tannlege.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-25 14:07:43.184870
MODIFIED 2017-12-08 07:00:36.489289+00:00
CREATED 2014-01-25 14:07:43.184870
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)