Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging av konsekvensene for vedlikeholdsstyring ved aldring og levetidsforlengelse

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Rapporten oppsummerer resultatene av en kartlegging av konsekvensene for vedlikeholdsstyring ved aldring av og levetidsforlengelse for innretninger i norsk petroleumsvirksomhet. Målet har vært å samle kunnskap om hvordan vedlikeholdsstyringen best kan ivaretas ved levetidsforlengelse. En observasjon/refleksjon fra SINTEFs side er at mange av de store selskapene har levd med aldring og overskridelse av opprinnelig designlevetid i lang tid. De har erfaring og opplever dette som en del av hverdagen. De har dimensjonert og tilpasset sin organisasjon til å ta hånd om aldringsutfordringer, noe mange av de mindre og nye selskapene ikke har. Spesielt de mindre selskapene bør derfor ta aldringsutfordringene på alvor og benytte den anledningen som inngangen til levetidsforlengelsesfasen gir, til å gjøre opp status for vedlikeholdet. Kartleggingen har blitt gjennomført i form av presentasjoner i halvdagsmøter og en spørreundersøkelse blant noen utvalgte selskap i petroleumsnæringen. De utvalgte selskapene var Statoil, CoPSAS, Talisman, Songa, Dolphin og BP. Stikkord: Sikkerhet, Vedlikehold, Vedlikeholdsstyring, Aldring, Levetidsforlengelse

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 943.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-14 08:00:50.033913
MODIFIED 2014-08-14 11:43:03.473567+00:00
CREATED 2012-09-14 08:00:50.033913
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)