Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

TØI har i samarbeid med OSL og Avinor kartlagt kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner. Utgangspunktet er regnskapstall, arealbruk og trafikktall. Regnet per avreist terminalpassasjer er resultatet for 2009 en kostnad på kr 36,90 på innland og kr 49,40 på utland ved 3,37 % rentesats.

Ca halvparten av forskjellen skyldes at arealbruken per passasjer generelt er større på utland enn på innland. Den andre halvparten skyldes at relativt høye kapital- og bagasjekostnader på OSL slår ut mest på utenlandstrafikken. OSL er en relativt ny lufthavn og hadde i 2009 72 % av Avinors utenlandspassasjerer og 35 % av innlandspassasjerene.

Avinors omfattende kommersielle inntekter er ikke trukket inn i beregningene. Disse er vesentlig større på utland enn på innland.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 535.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:32.043486
MODIFIED 2016-08-12 06:02:28.884637+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:32.043486
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)