Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging av lærere uten formelle kvalifikasjoner

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

NIFU har kartlagt gruppen av ukvalifiserte lærere i norsk skole i perioden 2015-2016. Forskerne har kartlagt deres erfaringer fra læreryrket og vurderinger knyttet til det å ta en lærerutdanning og bli værende i læreryrket.

Av de omtrent 62 000 personene med hovedstilling i undervisning i grunnskolen og de 24 000 personene i videregående skole, er det en andel som ikke har formell kvalifisering som lærere. I grunnskolen gjelder dette omtrent 6 prosent (3 700 personer) og i videregående et sted mellom 5 og 6 prosent (1 300 personer).

Ukvalifiserte lærere er en sammensatt gruppe, men noen kjennetegn går igjen. For det første er målgruppen i gjennomsnitt vesentlig yngre enn sine kvalifiserte kolleger, særlig i grunnskolen. De har oftere også mindre stillinger og betydelig lavere gjennomsnittlig månedslønn.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:16:40.613332
MODIFIED 2017-01-19 12:16:40.848743
CREATED 2017-01-19 12:16:40.613332
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)