Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging av lærerutdanneres kompetanse

Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge lærerutdanneres kompetanse, og se disse i forhold til de kompetansekrav som er satt av NOKUT for akkreditering av studietilbud. Undersøkelsen skulle avdekke lærerutdanneres formelle kompetanse, videreutdanning og arbeidserfaring fra skoleverket. I tillegg skal resultatene fra undersøkelsen sammenliknes med kompetansen og kompetansekravene til lærerutdannere i Finland, Canada og Nederland. Undersøkelsen ble gjennomført som en elektronisk, kvantitativ spørreundersøkelse, sendt til totalt 453 respondenter ved 27 høgskoler og universiteter som tilbyr integrerte adjunkt-/lektor program og/eller praktisk pedagogisk utdanning. Det ble samlet inn totalt 323 kvalitetssikrete besvarelser, hvilket gir en svarprosent på 71,3. Det ble i tillegg foretatt dokumentstudier samt intervjuer med informanter fra tre benchmark-institusjoner, Universitetet i Helsinki (Finland), Universitetet i Alberta (Canada), samt Universitetet i Utrecht (Nederland).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 694.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-26 13:00:15.620639
MODIFIED 2016-08-12 06:05:19.860395+00:00
CREATED 2013-02-26 13:00:15.620639
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)