Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging av læring og oppfølging av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenørene : særlig med tanke på forebygging av storulykker

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Rapporten oppsummerer resultatene av en kartlegging av læring og oppfølging av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenører engasjert i norsk petroleumsvirksomhet. Petroleumstilsynet ønsket å få innsikt i prosesser og læringsmekanismer selskapene anvender for å fremme læring på tvers i selskapet. Dette for å kunne bidra til at vedlikeholdsentreprenører lærer av, og følger opp uønskede hendelser med tanke på forebygging av storulykker. Kartleggingen ble gjennomført i form av en spørreundersøkelse og presentasjoner i halvdagsmøter blant elleve vedlikeholdsentreprenører i petroleumsnæringen. De utvalgte selskapene var Aibel, Aker Solutions, Beerenberg, Bergen Group, BIS, Fabricom, IKM, Kaefer, Norisol, Reinertsen og StS gruppen. Stikkord: Sikkerhet, Vedlikehold,Læring etter uønskede hendelser, Storulykke, Vedlikeholdsentreprenører, Forebygging av ulykker

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:25:57.611362
MODIFIED 2013-02-14 18:11:45.049422
CREATED 2012-08-08 09:25:57.611362
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)