Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging av mastergrader i lærerutdanningene

Høgskolen i Hedmark fikk i mai 2008 i oppdrag av Universitets- og høgskolerådet å kartlegge de ulike mastergradstilbudene som er knyttet til allmennlærerutdanningen i Norge i dag. Nasjonalt råd for lærerutdanning skisserte en rekke punkter som de ønsket å få belyst. Kartleggingen skulle gjennomføres innen 1. juli 2008.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 523.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:32.581504
MODIFIED 2016-11-28 10:00:29.211897+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:32.581504
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)