Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging av mellomkjedete klorerte parafiner (MCCP) i produkter

Rapporten gir informasjon om situasjonen som gjelder bruk av mellomkjedete klorerte parafiner (MCCP) i 2005. Totalforbruk, bruksområder, utvikling av forbruket vurdert. Det anslås en total omsetning av MCCP på maksimalt ca. 64 tonn. Hovedkilder til bruk er i flammehemmende polyester som produseres i Norge, og importerte isolasjons- og tetningsmaterialer (f. eks fugeskum). Den siste gruppen er basert på innrapportering til Produktregisteret, og kunne ikke verifiseres i denne undersøkelsen. Importørene opplyste enten at de ikke solgte produkter med MCCP eller de hadde ikke kunnskap om dette.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 151.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:14.390262
MODIFIED 2016-08-12 06:03:31.347533+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:14.390262
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)