Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging av næringslivets oppfatning av Skatteetaten

Rapporten viser resultatene fra en undersøkelse om næringslivets syn på Skatteetaten. Målgruppen for undersøkelsen har vært et tilfeldig utvalg av norske bedrifter/virksomheter. Hensikten med undersøkelsen var å framskaffe dokumentert kunnskap om brukernes syn på Skatteetate. Dette gjelder erfaringer med etatens service, informasjon, veiledning og saksbehandlings m. m. Det gjelder også krav og forventninger til dette. Resultatene sammenlignes med resultater fra lignende undersøkelser fra 2001, 2003, 2005, 2007 og 2009.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:41:32.481320
MODIFIED 2016-08-12 06:01:34.093905+00:00
CREATED 2012-01-29 20:41:32.481320
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)