Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging av norsk utdanningsforskning

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Denne kartleggingen av norsk utdanningsforskning er av eksplorerende karakter. Fremgangsmåten er først en innkretsing gjennom bibliometriske metoder, deretter en strukturanalyse basert på FoU-statistikk og forskerpersonalregisteret ved NIFU STEP, og til sist en kvalitativ tilnærming til utdanningsforskningsfeltet. For å kretse inn fagmiljøene for utdanningsforskning i Norge har vi inkludert både universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. Som del av kartleggingen er det gjort en analyse av de mest sentrale finansieringskildene for FoU-arbeid innen utdanningsforskningsfeltet, og hvem som er mottagere av støtte til slik forskning. Med utgangspunkt i denne identifikasjonsprosessen analyseres en del strukturelle betingelser for forskning på utdanningsområdet. I tillegg har vi gjort en kvalitativ analyse av titler på de publiserte artiklene, for å kartlegge hvilke tema forskningen omhandler.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 391.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-05 21:02:59.167096
MODIFIED 2014-08-14 11:45:53.460576+00:00
CREATED 2013-02-05 21:02:59.167096
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)