Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg

Det er kjent at en rekke historiske bygningsmaterialer/-deler i norske bygninger inneholder miljøgifter i et slikt omfang at bygningsmaterialene/-delene ved riving/fjerning er farlig avfall. Lenge har det vært mistanke om at det kan forekomme andre miljøfarlige stoffer i historiske bygningsmaterialer/- deler, enn dem man hittil kjenner til. En rekke forskjellige bygningsmaterialer/-deler er derfor undersøkt for innhold av flere miljøgifter Undersøkelsen bygger på kjemisk analyse av 81 materialprøver og på analyseresultater fra over 600 tidligere utførte kjemiske analyser. Hvilke miljøgifter det enkelte bygningsmateriale har blitt analysert for er valgt ut fra eksisterende kunnskap om disse materialene i andre sammenhenger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 24.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:15.801984
MODIFIED 2017-10-23 06:01:10.496657+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:15.801984
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)