Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging av plantevernmiddelbruk i veksthus som kan ha forårsaket grunnforurensning

Prosjektet har vurdert 553 virksomheter med veksthus og kategorisert dem med hensyn til hvilke man bør prioritere dersom man skal kartlegge forurenset grunn av miljøskadelige stoffer som plantevernmidler. Prydplanteprodusenter, store veksthus eller de som har drevet før 1970 er faktorer som gir høyt potensial for grunnforurensning av miljøskadelige plantevernmidler. Det er åtte fylker som har flest eksiterende og nedlagte veksthus.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 479.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:16.449624
MODIFIED 2016-08-12 06:03:33.270804+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:16.449624
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)