Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging av situasjonen til barn og unge med sansetap

Kartleggingen er basert på en spørreundersøkelse blant alle landets kommuner, samt intervjuer med barn og unge med nedsatt syn- og/eller hørsel, deres foreldre og aktører i tjenesteapparatet. Kartleggingen viser blant annet at barn og unge med nedsatt syn- og/eller hørsel har behov for en rekke ulike tjenester fra ulike forvaltningsnivå. Det finnes en rekke gode tilbud både regionalt og nasjonalt, men tjenesteapparatets kjennskap til tilbudene er i mange tilfeller begrenset og det kan være krevende for brukerne å få informasjon om sine rettigheter. I tillegg viser kartleggingen behov for bedre samhandling mellom de involverte tjenestene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-29 00:02:09.993928
MODIFIED 2018-09-21 11:00:25.907431+00:00
CREATED 2014-10-29 00:02:09.993928
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)