Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging av sjøbunn med sedimentprofilbilder (SPI) i indre Oslofjord knyttet til mudring og tildekking i Oslo havn og dypvannsdeponering ved Malmøykalven - 2009

Rapporten tilhører rapportseriene NIVA-rapport.

Overvåkingen med sedimentprofilfotografering (SPI) skal dokumentere eventuell avsetning av muddermasser i randområdene, til mudringsområdet og til dypvanndeponiet under anleggsperioden, samt forandringer i fauna og sedimentstruktur. Bunnforholdene i området varierte i 2009 mellom meget god og meget dårlig. En tydelig dybdegradient ble observert med dårligere forhold på større dyp. Forholdene i de dypere delene av det studerte områdene som ikke var direkte påvirket av anleggsarbeidet (mudring-, tildekking-, deponi-områder ) var i 2009 i hovedsak likt de som ble observert i 2008 og 2007, men noe dårligere en i 2006. I visse områder (Bjørvika, Rådhuskaia og dypvannsdeponiet ved Malmøykalven) fremkom tydelige spor av fysisk forstyrrelse på bunnen etter mudring, tildekking og deponering.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 10.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:17.469038
MODIFIED 2016-08-12 06:03:34.303977+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:17.469038
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)