Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging av språkstimulering og språkkartlegging i kommuene : sluttrapport

Hensikten med kartleggingen er å få oversikt over i hvilken grad kommunene har tilbud om språkstimulering for barn som ikke går i barnehage i kommunen og i hvilken grad kommunene har tatt initiativ til språkkartlegging av barn i og utenfor barnehagen. Kartleggingen skal også avdekke hvilke verktøy og metoder som benyttes for språkkartlegging og språkstimulering.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:01.481581
MODIFIED 2017-11-16 17:01:06.097420+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:01.481581
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)