Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging av statlige tilskuddsordninger (postene 70-89) med miljøskadelige konsekvenser

I det årlige statsbudsjettet er tilskuddsordninger og andre virkemidler med positive miljøeffekter synliggjort. Eventuelle miljøskadelige effekter av tilskuddsordningene er som regel mindre synlige. Formålet med evalueringen har vært å komme fram til hvilke tilskuddsordninger som har de største negative miljøvirkningene samt å presentere hvilken type virkninger de har. Omfanget av virkningene kan være avhengig av tilskuddsordningenes formål og virkeområde samt deres beløpsstørrelse. Virkningene kategoriseres i seks ulike miljøtemaer: Utslipp av klimagasser, Annen luftforurensning og støy, Utslipp av kjemikalier og miljøgifter, Forurensning av vann og hav, Biologisk mangfold og naturområder, Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 8.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:40.796912
MODIFIED 2013-02-14 18:09:59.976857
CREATED 2010-10-27 16:50:40.796912
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)