Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging av status i arbeidet med regionale og kommunale planstrategier

Rapporten tilhører rapportseriene NIVI Rapport.

NIVI Analyse har på oppdrag av Miljøverndepartementet gjennomført en kartlegging av arbeidet med regionale og kommunale planstrategier. Plan- og bygningsloven av 1. juli 2009 innfører planstrategi som et planmessig hjelpemiddel for å legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling. Alle fylkeskommuner og kommuner skal ha vedtatt sine planstrategier innen ett år etter konstituering av henholdsvis fylkestingene og kommunestyrene. Rapporten inneholder en statusoversikt for arbeidet med planstrategiene ved årsskiftet 2012/2013, og gir et bilde av hvilke erfaringer som er høstet i arbeidet. Det er lagt særlig vekt på å beskrive prosessene som har ledet fram til planstrategiene og innholdsmessige aspekter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 668.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-26 13:00:39.909721
MODIFIED 2014-08-14 11:46:32.890397+00:00
CREATED 2013-02-26 13:00:39.909721
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)