Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging av strukturelle rammebetingelser for opplæring av minoritetsspråklig ungdom med kort botid i Norge : innspill til tverrdepartemental arbeidsgruppe

Rambøll Management har kartlagt strukturelle rammebetingelser for opplæring av minoritetsspråklig ungdom bosatt i fem år eller mindre. Rapporten gir en samlet fremstilling av tre temaer: 1. En målgruppeanalyse: Hvem er målgruppen for denne kartleggingen? Aldersavgrensning, behov osv. . . 2. En analyse av eksisterende rammeverk; hvilke rettigheter har denne gruppen etter eksisterende regelverk, i forhold til opplæring og andre sosiale og økonomiske rettigheter, og hvordan fungerer disse i forhold til hverandre. 3. Forbedringspotensiale i rammeverket; er det punkter i regelverkene som bør ses nærmere på i lys av hvordan de fungerer/ikke fungerer for denne målgruppen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 292.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:04.120799
MODIFIED 2013-02-14 18:11:46.216443
CREATED 2010-12-15 04:42:04.120799
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)