Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging av tetrakloreten ("PER") i avfallsstrømmen fra renseribransjen

Norsas AS har, på oppdrag fra Statens forurensningstilsyn, foretatt en kartlegning av tetrakloreten ("PER") i avfallsstrømmen fra renserier. PER har en rekke skadelige egenskaper for mennesker og miljø, og det er ønskelig å få en oversikt over hvor avfallet tar veien. Kartlegningen er basert på intervjuer med bransjeforeningen Norsk Renseri- og vaskeriforbund, renserier, mottakere av farlig avfall samt leverandører av maskiner og vaskemidler. I tillegg har tall fra den nasjonale databasen over deklarert farlig avfall (Norbas) blitt analysert.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 494.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:18.068340
MODIFIED 2016-08-12 06:03:35.074102+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:18.068340
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)