Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging og evaluering av prøveordningen med kulturkort for ungdom

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS.

Denne rapporten presenterer resultater fra en evaluering av kulturkort for ungdom, som har vært en prøveordning i ti fylker, samfinansiert mellom KKD og deltakende fylkeskommuner. Kulturkort for ungdom er et kulturpolitisk tiltak som skal gi ungdom billigere billetter til et bredt spekter av kulturarrangementer. Formålet er å få ungdom til å benytte seg oftere av kulturtilbudene og å rekruttere nye publikummere, kort sagt å bedre tilgangen til og øke bruk av kulturtilbud blant ungdom. Evalueringen er gjennomført av International Research Institute of Stavanger (IRIS) for Norsk kulturråd, som har iverksatt evalueringsarbeidet på oppdrag for Kultur- og kirkedepartementet (KKD). I kartleggingen er det lagt vekt på å undersøke hvordan kulturkortordningen er utformet i de ti fylkeskommunene, samt erfaringer de har hatt med kulturkortet, og utfordringer de har møtt og resultater de har oppnådd. Dernest er det undersøkt hvordan ungdom og involverte virksomheter ser på kulturkortordningen, og tilgjengelig statistikk for anskaffelse og bruk er gjennomgått. Resultatene av disse aktivitetene danner basis for rapporten, som avslutningsvis gir en overordnet vurdering av hvorvidt kulturordningen har oppnådd målsettingene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 664.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-12 16:19:03.442484
MODIFIED 2017-04-11 02:00:23.760483+00:00
CREATED 2012-08-12 16:19:03.442484
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)