Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kartlegging og vurdering av utviklingen i den norske filmbransjen : rapport

En vurdering av utviklingen i den norske filmbransjen, herunder en beskrivelse av bransjestrukturen, finansieringskildene for norsk film, markedet for norsk film i Norge og i utlandet, og en beskrivelse av kompetansenivået i den norske filmbransjen.

Rapporten er den første samlede analysen av utviklingen i den norske film-bransjen siden den omfattende omleggingen av filmstøtteordningene i 2001, og skal ifølge oppdragsbeskrivelsen omfatte følgende tre hovedområder: 1. En vurdering av de statlige tilskuddsordningene og de øvrige statlige virkemidlene, samt forvaltningen av disse. 2. Pengestrømmene i den norske film- og TV-bransjen, definert som de uavhengige produsentene. 3. En vurdering av regionale filmsatsinger, herunder en utredning om hvordan det best kan satses på film i regionene i Norge.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:01.739380
MODIFIED 2017-04-03 11:00:14.106427+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:01.739380
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)