Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Katedral, paviljong og børs : en evaluering av UDs delegerte støtteordninger og av støtten til Music Export Norway

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

En evaluering av UDs delegerte reisestøtteordning for kulturlivet. Gjelder programområde 02, utenriksforvaltning utenom bistand. I tillegg en evaluering av Music Export Norway. Vil danne grunnlag for fornyelse av reisestøtteavtalene f. o. m. 2013. Fremlagt på Litteraturhuset 07. 03. 2012.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 979.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:35.510491
MODIFIED 2014-08-14 11:44:14.612764+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:35.510491
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)