Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

KILE for husholdninger

Investeringer i og driften av nettet har betydning for leveringssikkerheten for strøm, som igjen har betydning for næringsliv, helse og sikkerhet, og befolkningens velferd. For å gi incentiver til et fornuftig nivå på leveringssikkerheten, blir nettselskapene straffet økonomisk når det oppstår avbrudd. Straffen utformes som en reduksjon i inntektsrammen. Reduksjonen er basert på den estimerte kostnaden som avbruddet påfører de berørte nettkundene, de såkalte KILE-satsene. Bakgrunnen for analysen er at endringen i KILE-ordningen som trådte i kraft 1. januar 2015 ikke omfattet oppdaterte KILE-satser for husholdningene. Dagens KILE-satser for husholdninger er basert på en spørreundersøkelse fra 2002. I 2010 ble det gjennomført en ny spørreundersøkelse som ga andre resultater enn 2002-undersøkelsen. Anbefalingene fra 2010-undersøkelsen innebar imidlertid en betydelig nedjustering i KILE-satsene ved kortere avbrudd, samtidig som det var usikkerhet omkring metodikken som ble benyttet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-01-30 00:01:07.082359
MODIFIED 2020-01-30 00:01:08.058644
CREATED 2020-01-30 00:01:07.082359
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)