Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kirkevalget 2011 : Evaluering

Rapporten tilhører rapportseriene Notat.

Evalueringen skal undersøke og vurdere hvordan Kirkevalget i 2011 innfrir forutsetninger (nedfelt i den politiske avtalen, april 2008), blant annet gjennom evalueringen fra 2009, med hensyn til holdningsrepresentalitet i nominasjonsprosess til bispedømmeråd, endringer av regler og praksis når det gjelder presentason av kandidater,og endrede regler for valg til menighetsråd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:59.061999
MODIFIED 2018-07-07 09:00:36.153445+00:00
CREATED 2014-08-14 11:42:59.061999
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)