Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kjem ein Trygt heim for ein 50-lapp? : evaluering av tiltaket "Trygt heim for en 50-lapp" i Sogn og Fjordane i perioden 2002-2004

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

"Trygt heim for ein 50-lapp" går ut på at det natt til søndag er satt opp subsidierte maxi-taxier og rutebusser fra ulike byer og tettsteder i Sogn og Fjordane. Målet med tiltaket er å redusere helgeulykker i trafikken. En spørreundersøkelse gjennomført blant ungdom i fylket viser at mange kjenner til tilbudet, men at informasjon om når og hvor tilbudet gjelder er mangelfull. Omkring en tredjedel av de spurte hadde benyttet tilbudet, og 70 % av disse oppgav at dette hadde ført til at de enten satte igjen bilen hjemme eller lot være å sitte på i privatbiler på lørdag kveld og natt til søndag. Analyser av skadetall for den perioden "Trygt heim (. . . )" har vært virksom, viser en redukson på mellom 22 og 30% skadde og drepte i aldersgruppen 16-30 år. Nedgangen er imidlertid ikke statistisk pålitelig, og kan skyldes tilfeldige svingninger i skadetall.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-03-25 13:00:31.583435
MODIFIED 2016-08-12 06:05:27.690943+00:00
CREATED 2013-03-25 13:00:31.583435
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)