Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kjennskap og bruk av klageinstans i helsevesenet : tiltro til fylkeslegene og Helsetilsynet

Formålet med denne undersøkelsen har vært å kartlegge hvor folk ville henvendt seg hvis de skulle klage på mangelfull eller feil behandling i helsevesenet. Tilsvarende ville man kartlegge hvilken tiltro folk har til Fylkeslegene og Helsetilsynet, når det gjelder å ivareta sine oppgaver med å påse at mangler i helsevesenet blir rettet opp. Innledningsvis er det kartlagt hvor mange som har vært i kontakt med helsevesenet i løpet av de siste året. Dette ble gjort for å skille brukere fra ikke brukere. Undersøkelsen er gjennomført mot et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:07:54.419202
MODIFIED 2013-02-14 18:12:53.125135
CREATED 2011-05-10 10:07:54.419202
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)