Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kjønn og etnisitet i fiskeripolitikken : en analyse av kvinners rolle i samisk fiskeripolitikk og Sametingets posisjon i norske fiskerireguleringer

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Fiskerinæringen er svært mannsdominert. Flere kvinner har hatt sentrale posisjoner i fiskeripolitikken i Sametinget. Dette har likevel ikke gjort likestilling til en del av Sametingets fiskeripolitikk, og kvinner mottar en liten andel av næringsmidlene til fiskeri. Fiskeri er heller ikke vektlagt i likestillingspolitikken. Sametinget legger til grunn en bygdenæringsmodell, med satsing på lokalsamfunn. Først de siste årene er behovet for kvinneattraktive lokalsamfunn berørt. Sametinget har fast plass i Reguleringsrådet, det gir en viss innflytelse i fiskerireguleringene. Sametinget har åpenbart ambisjoner om større innflytelse. Det er mye parallell argumentasjon mellom de som arbeider for å utvide fiskeripolitikken til å favne kvinner og argumentasjonen Sametinget bruker for å få urfolkstenkning inn i norsk fiskeripolitikk.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 228.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-03 01:00:51.612709
MODIFIED 2016-02-03 01:00:52.001601
CREATED 2016-02-03 01:00:51.612709
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)