Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kjønnslemlestelse i Norge

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Formålet med forskningsarbeidet er å undersøke utbredelse av kjønnslemlestelse av jenter som vokser opp i Norge i dag, og å gi et forskningsbasert forslag til tiltak. Det foreligger imidlertid metodiske begrensninger i å undersøke omfanget. Kjønnslemlestelse er straffbart, og åpenhet om tema er derfor begrenset. Det er derfor gjennomført to alternative tilnærminger til spørsmålet om omfang: 1) En analyse av befolkningsstatistikken. 2) En bred kartleggingsstudie av kjente tilfeller av kjønnslemlestelse i barnevernet, helsetjenesten, skoler og barnehager. I tillegg til omfang gir kartleggingsundersøkelsen innsikt i rutiner og kompetanse som barnevernet, helsetjenesten og skoler og barnehager besitter for å avdekke tilfeller av kjønnslemlestelse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 472.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:06.669457
MODIFIED 2017-11-16 17:00:55.672429+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:06.669457
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)