Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet

TNS Gallup har gjennomført en befolkningsundersøkelse om kjøp av svart arbeid for Skattedirektoratet. Undersøkelsen repeterer dels en tilsvarende undersøkelse gjennomført i september 2006, og skal tentativt sammenliknes med denne for å vurdere utviklingstrekk i markedet. Omfanget av svart arbeid er vanskelig å måle eksakt i befolkningsundersøkelser, da adferden kan betraktes som ulovlig. Dels vil omfanget bestemmes av hvilken definisjon av svart arbeid som legges til grunn.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 293.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:55.564327
MODIFIED 2017-03-26 19:00:23.153737+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:55.564327
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)