Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kjøpermakt i dagligvaresektoren

Rapporten "Kjøpermakt i dagligvaresektoren" drøfter mulige virkninger av økt utnyttelse av kjedenes kjøpermakt i den norske dagligvaresektoren. Rapporten er ment som underlagsmateriale for lovutvalget som utreder hvordan prinsippet om god handelsskikk og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i dagligvaresektoren.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 979.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-08 22:10:14.480880
MODIFIED 2017-04-08 22:10:14.835264
CREATED 2017-04-08 22:10:14.480880
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)