Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebiltransport

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Formålet med prosjektet har vært å kartlegge erfaringene med ulike kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebiltransport og spesielt hvilken effekt anbud har hatt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:10.759242
MODIFIED 2016-08-12 06:05:41.736357+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:10.759242
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)