Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kjøring mot kjøreretningen (KMK)

Denne rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra politi og Statens vegvesen, samt sekretær fra Rambøll. Formålet har vært å finne ut mer om kjøring mot kjøreretningen (heretter kalt KMK), og på bakgrunn av denne informasjonen, foreslå konkrete tiltak for gjennomføring. KMK er et problem i mange land, og en ser raskt fellestrekk uavhengig av landegrenser når en sjekker fakta og statistikk rundt KMK. I Norge har det siden 2002 skjedd 15 politiregistrerte ulykker som skyldes kjøring mot kjøreretningen. Disse ulykkene har medført 5 drepte, 7 alvorlig skadde og 19 lettere skadde personer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-04-03 12:00:35.713472
MODIFIED 2014-08-14 11:46:36.487676+00:00
CREATED 2013-04-03 12:00:35.713472
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)