Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Klanderverdig atferd og varsling i norsk arbeidsliv

Med bakgrunn i en rekke omtalte varslingssaker både internasjonalt og nasjonalt har temaet ”whistleblowing” eller på norsk "varsling" de senere år mottatt stadig økende oppmerksomhet blant allmennheten, i media og innenfor forskning. I den foreliggende studien, som omhandler varsling i Norge, er hensikten todelt. Det første formålet er å undersøke utbredelse og omfang av kritikkverdige forhold og forseelser i norsk arbeidsliv, mens studiens andre formål er å kartlegge arbeidstakeres erfaringer med varsling om slike kritikkverdige forhold. Undersøkelsen er bygget opp ut i fra tilsvarende internasjonale studier av whistleblowing. Utvalget undersøkelsen baserer seg på er trukket fra et tilfeldig utvalg av den norske befolkning slik dette fremkommer i skatteregisteret.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:28.176836
MODIFIED 2016-08-12 06:00:34.013088+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:28.176836
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)