Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA notat.

Klara Klok er en anonym internettbasert spørsmål- og svartjeneste til ungdom i aldersgruppen 10–30 år. Tjenesten gir ungdom mulighet til å stille spørsmål som angår rus, seksualitet, vennskap-, familie- og parforhold og helse til et skolert fagpanel. Denne undersøkelsen belyser problemstillinger knyttet til dimensjonering, organisering, forankring og finansiering av Klara Klok.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-18 01:09:29.830636
MODIFIED 2015-10-16 08:20:06.145576+00:00
CREATED 2014-11-18 01:09:29.830636
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)